למידע נוסף התקשר :02-9605097

לימוד הגמרא

Talmud_set לומדים יחד

 

בלימוד הגמ' לומדים התלמידים ב"גמרא סדורה" בהוצאת עמותת "שלום בנייך" בראשות הרב דני וינט.

בגרסה זו הגמרא כתובה בכתב נוח ומפוסק ומחולקת לסוגיות קצרות, דבר שעוזר בצורה משמעותית לתלמידים ללמוד את הסוגיות ולא להרתע מלימוד הגמרא

התלמידים לומדים כל כתה עם הר"מ שלה בצורה מעמיקה ויסודית

ניתן לראות דוגמא של הגמרא:

מסכת פסחים