למידע נוסף התקשר :02-9605097

צוות הישיבה

haravhevzבשנה"ל תשע"ט הרב חברון שילה בשנת שבתון