למידע נוסף התקשר :02-9605097

אלפון צוות

                                                           

    צוות ישיבה תיכונית עתניאל – תשע"ז

שם תפקיד נייד
1 הרב חברון שילה ראש הישיבה 052-7203543
2 אופיר סבג מנכ"ל 052-3003893
3 אבי ויצמן מנהל תיכון 052-3365500
4 אורית שוקרון מזכירה 052-7560605
5 משה פריפאס מנהל פנימייה 052-3339648
6 אביה גולדשטיין מנהל רכש 054-4929431
7 אביתר אלימלך פרוייקטור 052-3448861
8 משה סלפתי אחראי תחזוקה / מורה לרתכות 052-3003828
9 יעקב סולטן אחראי מטבח 052-6003176
10
11 הרב יהודה פרג' ר"מ ט' 054-9253125
12 טוביה שי מדריך ט' 054-9175676
13
14 הרב מנחם קלמנזון ר"מ י' 052-5665773
15 דולב מסורי מדריך י' 054-9146692
16
17 הרב ישראל מלמד ר"מ י"א 052-6070192
18 יעקב בודנב מדריך י"א 054-4733017
19 אחיה סגרון חצר"מ וחונך, מורה מתגבר 054-5447757
20
21 הרב ינון כהן ר"מ י"ב 050-8736251
22 צוריאל טף מדריך י"ב 052-7734285
23
24 נפתלי חן  רכז ח"ח / מורה להיסטוריה 054-3111171
25 שמואל בלאו רכז מתמטיקה  ט' – י"ב 054-5740553
26 חיה פלק מורה לאנגלית ט' – י"ב 058-7903576
27 פסח יונתן מורה לאנגלית ט' – י"ב 055-6678078
28 אסף יפין מורה ללשון ט' י' י"א 058-6275462
29 יונה בסה מורה מדעים / תש"מ 058-4403929
30 ארז רם מורה להנ"ת   י' י"א י"ב, מתמטיקה ט' – י"ב 052-3210413
31 עמיחי סמט מורה לתנ"ך 5.1E+08
32 אייל ניומן מורה לשל"ח/ מדעי המחשב 054-4897850
33 אליה זומר מורה לספורט 052-5174444
34 אלחנן שרלו מורה להסטוריה, מטפל ריגשי, יועץ 052-2853569
35 ישראל אסי מורה למתמטיקה י' 052-6070326
36 אברהם מימון מורה לתקשורת 050-9743736
37 שרה פרידמן מורה למתמטיקה 054-5535127