למידע נוסף התקשר :02-9605097

לימודי תנ"ך ומחשבת ישראל

הרב חברון

בתנ"ך לומדים התלמידים בהיקף של 5 יחידות לימוד לבגרות.
אנו מאמינים שיהודי צריך לשאוף שחייו האישיים יחיו ויודרכו מהתנ"ך.
סוגיות תנ"ך רבות נלמדות בישיבה בעיון בשיעורים בכתות ובסדרי ערב. 
בנוסף יש חבורה שלומדת יחד עם ראש הישיבה 2 פרקים ביום במטרה ללמוד את התנ"ך כולו בשנה וחצי לערך  
מאמרים בתנ"ך 
חומר ללימוד