למידע נוסף התקשר :02-9605097

האם מותר לנסוע לאומן בראש השנה?

ר' נחמן אומר שכל מי שיבוא לבקרו ביציון יזכה למעין ארץ ישראל.

 

לעוממתכ]שדגכלשדגכש

דגכ